Tin tức
automation-warehouse
6 yếu tố quan trọng trước khi đầu tư tự động hóa kho hàng
Hoạt động kho bãi ngày càng trở nên phức tạp hơn bởi nhiều yếu tố khác nhau như sự gián đoạn của chuỗi cung ứng toàn cầu, chu kỳ đặt hàng và giao hàng ngắn hơn, phạm vi sản phẩm và dịch vụ đa dạng hơn. Chính sự phức tạp và đa dạng này đòi hỏi các kho hàng phải biết cách thu thập, sắp xếp và phân tích một số lượng dữ liệu khác nhau.