Tin tức

Thông báo mới của CMA CGM về áp dụng hệ số điều chỉnh qua kênh đào Panama từ tháng 1/2024

 

CMA CGM trong tháng 11/2023 đã thông báo cho khách hàng của mình rằng Kênh đào Panama tiếp tục bị ảnh hưởng bởi hạn hán nghiêm trọng, do đó, Cơ quan Quản lý Kênh đào Panama gần đây đã công bố thêm các hạn chế về số  lượng tàu qua Kênh.Trong quý 2 năm 2023, mặc dù có một số biện pháp bảo tồn nước, mực nước của kênh vẫn giảm từ 14,94m xuống 13,41m.

Điều này đã buộc cơ quan quản lý Kênh đào Panama phải tiếp tục giảm số lượng tàu qua lại mỗi ngày. Do đó, đến ngày 01 tháng 01 năm 2024, không gian vận chuyển bằng Neopanamax sẽ giảm 30%.

Những hạn chế này kết hợp với việc tăng Biểu phí qua kênh đào Panama được thực hiện hồi đầu năm đang gây áp lực chi phí cho hoạt động vận chuyển của CMA CGM. Do đó, là 150 USD /TEU bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.
 

Nguồn: VITIC (trích từ báo cáo thị trường logistics EU, tháng 11/2023)

Thông báo mới của CMA CGM về áp dụng hệ số điều chỉnh qua kênh đào Panama từ tháng 1/2024

  • 30 Thg11

 

CMA CGM trong tháng 11/2023 đã thông báo cho khách hàng của mình rằng Kênh đào Panama tiếp tục bị ảnh hưởng bởi hạn hán nghiêm trọng, do đó, Cơ quan Quản lý Kênh đào Panama gần đây đã công bố thêm các hạn chế về số  lượng tàu qua Kênh.Trong quý 2 năm 2023, mặc dù có một số biện pháp bảo tồn nước, mực nước của kênh vẫn giảm từ 14,94m xuống 13,41m.

Điều này đã buộc cơ quan quản lý Kênh đào Panama phải tiếp tục giảm số lượng tàu qua lại mỗi ngày. Do đó, đến ngày 01 tháng 01 năm 2024, không gian vận chuyển bằng Neopanamax sẽ giảm 30%.

Những hạn chế này kết hợp với việc tăng Biểu phí qua kênh đào Panama được thực hiện hồi đầu năm đang gây áp lực chi phí cho hoạt động vận chuyển của CMA CGM. Do đó, là 150 USD /TEU bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.
 

Nguồn: VITIC (trích từ báo cáo thị trường logistics EU, tháng 11/2023)

Xem thêm tin tức

C%C3%A1c%20gi%E1%BA%A5y%20t%E1%BB%9D%20c%E1%BA%A7n%20thi%E1%BA%BFt%20khi%20v%E1%BA%ADn%20chuy%E1%BB%83n%20h%C3%A0ng%20h%C3%B3a
Các giấy tờ cần thiết khi vận chuyển hàng hóa
Nếu bạn chưa biết hoặc chỉ mới lần đầu vận chuyển hàng hóa quốc tế hoặc vận chuyển hàng hóa nội địa thì bạn nên đọc kĩ bài này nhé. Có thể nó sẽ giúp bạn tránh được rủi ro khi vận tải hàng hóa Bắc Nam hoặc đi xa.