Tin tức

Hải quan TPHCM cam kết phát triển Hải quan số, Hải quan thông minh

Hải quan TPHCM chú trọng kiểm tra hàng hóa qua máy soi.

Theo đó, lãnh đạo và tập thể cán bộ, công chức, người lao động của Cục Hải quan TPHCM cam kết:

Xây dựng, phát triển Cục Hải quan TPHCM chính quy, hiện đại, có vai trò, vị thế và uy tín ngày càng được nâng cao, dẫn đầu trong thực hiện Chính phủ số, với mô hình Hải quan số, Hải quan thông minh.

Thực hiện toàn diện, sâu rộng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan, tổ chức thực thi pháp luật về hải quan và pháp luật có liên quan trên địa bàn hoạt động của đơn vị theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của Tổng cục Hải quan và UBND TPHCM.

Hệ thống tổ chức bộ máy được sắp xếp, quản lý khoa học trên mô hình quản lý nguồn nhân lực theo năng lực dựa trên vị trí việc làm, với cơ cấu tinh gọn hợp lý, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát triển nguồn nhân lực tinh thông nghiệp vụ, liêm chính, chuyên nghiệp, làm chủ được công nghệ, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu triển khai mô hình hải quan số, hải quan thông minh và các nhiệm vụ chính trị của Cục Hải quan TPHCM.

Quy trình xử lý, giải quyết công việc rõ ràng, thống nhất, công khai và đúng pháp luật, đạt hiệu quả cao; nhận diện được chính xác các rủi ro và đưa ra hành động giải quyết kịp thời nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, du lịch và vận tải hợp pháp qua biên giới, tạo môi trường xuất nhập khẩu minh bạch, công bằng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của TPHCM, đảm bảo an ninh, an toàn kinh tế - xã hội và bảo vệ lợi ích, chủ quyền quốc gia.

Không ngừng hướng tới sự hài lòng của cá nhân, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính, quản lý hải quan thông qua duy trì áp dụng và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015...

Nguồn: https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-tphcm-cam-ket-phat-trien-hai-quan-so-hai-quan-thong-minh-177881.html

Hải quan TPHCM cam kết phát triển Hải quan số, Hải quan thông minh

  • 06 Thg9

Hải quan TPHCM chú trọng kiểm tra hàng hóa qua máy soi.

Theo đó, lãnh đạo và tập thể cán bộ, công chức, người lao động của Cục Hải quan TPHCM cam kết:

Xây dựng, phát triển Cục Hải quan TPHCM chính quy, hiện đại, có vai trò, vị thế và uy tín ngày càng được nâng cao, dẫn đầu trong thực hiện Chính phủ số, với mô hình Hải quan số, Hải quan thông minh.

Thực hiện toàn diện, sâu rộng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan, tổ chức thực thi pháp luật về hải quan và pháp luật có liên quan trên địa bàn hoạt động của đơn vị theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của Tổng cục Hải quan và UBND TPHCM.

Hệ thống tổ chức bộ máy được sắp xếp, quản lý khoa học trên mô hình quản lý nguồn nhân lực theo năng lực dựa trên vị trí việc làm, với cơ cấu tinh gọn hợp lý, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát triển nguồn nhân lực tinh thông nghiệp vụ, liêm chính, chuyên nghiệp, làm chủ được công nghệ, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu triển khai mô hình hải quan số, hải quan thông minh và các nhiệm vụ chính trị của Cục Hải quan TPHCM.

Quy trình xử lý, giải quyết công việc rõ ràng, thống nhất, công khai và đúng pháp luật, đạt hiệu quả cao; nhận diện được chính xác các rủi ro và đưa ra hành động giải quyết kịp thời nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, du lịch và vận tải hợp pháp qua biên giới, tạo môi trường xuất nhập khẩu minh bạch, công bằng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của TPHCM, đảm bảo an ninh, an toàn kinh tế - xã hội và bảo vệ lợi ích, chủ quyền quốc gia.

Không ngừng hướng tới sự hài lòng của cá nhân, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính, quản lý hải quan thông qua duy trì áp dụng và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015...

Nguồn: https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-tphcm-cam-ket-phat-trien-hai-quan-so-hai-quan-thong-minh-177881.html

Xem thêm tin tức

C%C3%A1c%20gi%E1%BA%A5y%20t%E1%BB%9D%20c%E1%BA%A7n%20thi%E1%BA%BFt%20khi%20v%E1%BA%ADn%20chuy%E1%BB%83n%20h%C3%A0ng%20h%C3%B3a
Các giấy tờ cần thiết khi vận chuyển hàng hóa
Nếu bạn chưa biết hoặc chỉ mới lần đầu vận chuyển hàng hóa quốc tế hoặc vận chuyển hàng hóa nội địa thì bạn nên đọc kĩ bài này nhé. Có thể nó sẽ giúp bạn tránh được rủi ro khi vận tải hàng hóa Bắc Nam hoặc đi xa.