Tin tức

Dệt may, hạt tiêu, thuỷ sản xuất khẩu sang Hàn Quốc có tỷ lệ sử dụng ưu đãi FTA cao nhất

Nhóm hàng xuất khẩu đi Hàn Quốc có tỷ lệ sử dụng ưu đãi FTA tốt nhất là thủy sản với 96,32%; các mặt hàng nông sản như rau quả, cà phê và hạt tiêu đều có tỷ lệ sử dụng C/O ưu đãi rất cao, lần lượt đạt 91,18%, 94,54% và 100%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 73,76%; giày dép và hàng dệt may có tỷ lệ gần 100%...


Xuất khẩu hạt tiêu sang Hàn Quốc có tỷ lệ sử dụng C/O ưu đãi lên tới 100%.

Trong 3 ngày (25-27/3) tại Quảng Ninh, Bộ Công Thương hợp tác với Ban Thư ký ASEAN tổ chức “Hội nghị Chuyển đổi Quy tắc cụ thể mặt hàng trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc”.

ASEAN và Hàn Quốc ký kết Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện năm 2005 (AKFTA) và Hiệp định về Thương mại Hàng hóa có hiệu lực từ tháng 6/2007.

Để đảm bảo đúng hàng hóa có xuất xứ được hưởng ưu đãi thuế quan, AKFTA quy định cách xác định xuất xứ. Nhằm thực thi Hiệp định AKFTA, Tiểu ban Hợp tác Kinh tế ASEAN - Hàn Quốc triển khai Hội nghị về xuất xứ hàng hóa để chuyển đổi Danh mục quy tắc mặt hàng (PSR) theo Hệ thống Hài hòa HS của Tổ chức hải quan thế giới (WCO). Từ đó, tạo thuận lợi cho nhà nhập khẩu sử dụng Giấy chứng nhận xuất xứ C/O mẫu AK để hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt AKFTA.

Theo quy định của Tổ chức Hải quan Thế giới, mã HS của Hệ thống Hài hòa về Mô tả và Mã hóa Hàng hóa được cập nhật thường xuyên 5 năm một lần để đảm bảo sự phù hợp với nhu cầu thương mại quốc tế. Việc cập nhật này cũng yêu cầu quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR) trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc được chuyển đổi.

Việc chuyển đổi PSR đúng thời hạn sẽ đảm bảo được tính dự đoán và tính minh bạch đối với doanh nghiệp. Bất cứ sự trì hoãn chuyển đổi PSR nào đều dẫn tới việc tăng chi phí và thất thoát lợi ích của FTA.

Theo Bộ Công Thương, hội nghị lần này có quan chức, chuyên gia đến từ Hàn Quốc và 10 nước ASEAN nhằm rà soát, thảo luận, trao đổi và hướng tới mục tiêu gần 7.000 dòng thuế của danh mục PSR trong AKFTA được chuyển đổi. Các đại biểu sẽ rà soát từng dòng đối với 7.000 dòng thuế. Công tác chuyển đổi này chắc chắn đòi hỏi sự tập trung cao độ và sự đồng thuận lớn từ các nước ASEAN và Hàn Quốc.

Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, thời gian gần đây, Hàn Quốc liên tục là một trong những thị trường dẫn đầu về nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam có tỷ lệ sử dụng ưu đãi FTA cao nhất. Năm 2023, thị trường Hàn Quốc có tỷ lệ sử dụng C/O ưu đãi 52,1%, với kim ngạch hàng hóa có C/O xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 12,2 tỷ USD.

Theo đánh giá giá của Bộ Công Thương, doanh nghiệp đã có nhận thức nhất định về việc sử dụng C/O ưu đãi như một công cụ hữu hiệu trong kế hoạch kinh doanh khi xuất khẩu hàng hóa đi các thị trường Việt Nam có cam kết để hưởng ưu đãi thuế quan.

Với hành lang pháp lý là Nghị định 31/2018/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn, cũng như việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến tới doanh nghiệp giai đoạn 2014-2023, nhận thức của doanh nghiệp đã thay đổi rõ rệt.

Nhóm hàng xuất khẩu đi Hàn Quốc có tỷ lệ sử dụng ưu đãi FTA tốt nhất là thủy sản với 96,32%; các mặt hàng nông sản như rau quả, cà phê và hạt tiêu đều có tỷ lệ sử dụng C/O ưu đãi rất cao, lần lượt đạt 91,18%, 94,54% và 100%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 73,76%; giày dép và hàng dệt may có tỷ lệ gần 100%.

Tại Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc, Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với khoảng 86% tổng số dòng thuế vào năm 2018, 14% tổng số dòng thuế còn lại giảm thuế về 5% vào thời điểm cuối lộ trình (năm 2021) và cắt giảm một phần thuế suất vào 2021 hoặc giữ nguyên thuế suất MFN.

Ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, nhận định trong bối cảnh hàng hóa Việt Nam có nhiều cơ hội hưởng ưu đãi thuế quan tại các thị trường FTA, quy tắc xuất xứ chính là công cụ vô hiệu hóa lợi thế của FTA nếu hàng hóa không đáp ứng và là công cụ phân biệt lợi thế của các nước trong FTA với các nước bên ngoài FTA.

Theo:https://vneconomy.vn/det-may-hat-tieu-thuy-san-xuat-khau-sang-han-quoc-co-ty-le-su-dung-uu-dai-fta-cao-nhat.htm

Dệt may, hạt tiêu, thuỷ sản xuất khẩu sang Hàn Quốc có tỷ lệ sử dụng ưu đãi FTA cao nhất

  • 29 Thg3

Nhóm hàng xuất khẩu đi Hàn Quốc có tỷ lệ sử dụng ưu đãi FTA tốt nhất là thủy sản với 96,32%; các mặt hàng nông sản như rau quả, cà phê và hạt tiêu đều có tỷ lệ sử dụng C/O ưu đãi rất cao, lần lượt đạt 91,18%, 94,54% và 100%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 73,76%; giày dép và hàng dệt may có tỷ lệ gần 100%...


Xuất khẩu hạt tiêu sang Hàn Quốc có tỷ lệ sử dụng C/O ưu đãi lên tới 100%.

Trong 3 ngày (25-27/3) tại Quảng Ninh, Bộ Công Thương hợp tác với Ban Thư ký ASEAN tổ chức “Hội nghị Chuyển đổi Quy tắc cụ thể mặt hàng trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc”.

ASEAN và Hàn Quốc ký kết Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện năm 2005 (AKFTA) và Hiệp định về Thương mại Hàng hóa có hiệu lực từ tháng 6/2007.

Để đảm bảo đúng hàng hóa có xuất xứ được hưởng ưu đãi thuế quan, AKFTA quy định cách xác định xuất xứ. Nhằm thực thi Hiệp định AKFTA, Tiểu ban Hợp tác Kinh tế ASEAN - Hàn Quốc triển khai Hội nghị về xuất xứ hàng hóa để chuyển đổi Danh mục quy tắc mặt hàng (PSR) theo Hệ thống Hài hòa HS của Tổ chức hải quan thế giới (WCO). Từ đó, tạo thuận lợi cho nhà nhập khẩu sử dụng Giấy chứng nhận xuất xứ C/O mẫu AK để hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt AKFTA.

Theo quy định của Tổ chức Hải quan Thế giới, mã HS của Hệ thống Hài hòa về Mô tả và Mã hóa Hàng hóa được cập nhật thường xuyên 5 năm một lần để đảm bảo sự phù hợp với nhu cầu thương mại quốc tế. Việc cập nhật này cũng yêu cầu quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR) trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc được chuyển đổi.

Việc chuyển đổi PSR đúng thời hạn sẽ đảm bảo được tính dự đoán và tính minh bạch đối với doanh nghiệp. Bất cứ sự trì hoãn chuyển đổi PSR nào đều dẫn tới việc tăng chi phí và thất thoát lợi ích của FTA.

Theo Bộ Công Thương, hội nghị lần này có quan chức, chuyên gia đến từ Hàn Quốc và 10 nước ASEAN nhằm rà soát, thảo luận, trao đổi và hướng tới mục tiêu gần 7.000 dòng thuế của danh mục PSR trong AKFTA được chuyển đổi. Các đại biểu sẽ rà soát từng dòng đối với 7.000 dòng thuế. Công tác chuyển đổi này chắc chắn đòi hỏi sự tập trung cao độ và sự đồng thuận lớn từ các nước ASEAN và Hàn Quốc.

Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, thời gian gần đây, Hàn Quốc liên tục là một trong những thị trường dẫn đầu về nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam có tỷ lệ sử dụng ưu đãi FTA cao nhất. Năm 2023, thị trường Hàn Quốc có tỷ lệ sử dụng C/O ưu đãi 52,1%, với kim ngạch hàng hóa có C/O xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 12,2 tỷ USD.

Theo đánh giá giá của Bộ Công Thương, doanh nghiệp đã có nhận thức nhất định về việc sử dụng C/O ưu đãi như một công cụ hữu hiệu trong kế hoạch kinh doanh khi xuất khẩu hàng hóa đi các thị trường Việt Nam có cam kết để hưởng ưu đãi thuế quan.

Với hành lang pháp lý là Nghị định 31/2018/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn, cũng như việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến tới doanh nghiệp giai đoạn 2014-2023, nhận thức của doanh nghiệp đã thay đổi rõ rệt.

Nhóm hàng xuất khẩu đi Hàn Quốc có tỷ lệ sử dụng ưu đãi FTA tốt nhất là thủy sản với 96,32%; các mặt hàng nông sản như rau quả, cà phê và hạt tiêu đều có tỷ lệ sử dụng C/O ưu đãi rất cao, lần lượt đạt 91,18%, 94,54% và 100%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 73,76%; giày dép và hàng dệt may có tỷ lệ gần 100%.

Tại Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc, Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với khoảng 86% tổng số dòng thuế vào năm 2018, 14% tổng số dòng thuế còn lại giảm thuế về 5% vào thời điểm cuối lộ trình (năm 2021) và cắt giảm một phần thuế suất vào 2021 hoặc giữ nguyên thuế suất MFN.

Ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, nhận định trong bối cảnh hàng hóa Việt Nam có nhiều cơ hội hưởng ưu đãi thuế quan tại các thị trường FTA, quy tắc xuất xứ chính là công cụ vô hiệu hóa lợi thế của FTA nếu hàng hóa không đáp ứng và là công cụ phân biệt lợi thế của các nước trong FTA với các nước bên ngoài FTA.

Theo:https://vneconomy.vn/det-may-hat-tieu-thuy-san-xuat-khau-sang-han-quoc-co-ty-le-su-dung-uu-dai-fta-cao-nhat.htm

Xem thêm tin tức

C%C3%A1c%20gi%E1%BA%A5y%20t%E1%BB%9D%20c%E1%BA%A7n%20thi%E1%BA%BFt%20khi%20v%E1%BA%ADn%20chuy%E1%BB%83n%20h%C3%A0ng%20h%C3%B3a
Các giấy tờ cần thiết khi vận chuyển hàng hóa
Nếu bạn chưa biết hoặc chỉ mới lần đầu vận chuyển hàng hóa quốc tế hoặc vận chuyển hàng hóa nội địa thì bạn nên đọc kĩ bài này nhé. Có thể nó sẽ giúp bạn tránh được rủi ro khi vận tải hàng hóa Bắc Nam hoặc đi xa.