Tin tức

Hơn 150 doanh nghiệp, tổ chức hưởng ứng “xanh hóa” vận tải biển

Hơn 150 doanh nghiệp và tổ chức hàng đầu bao gồm các doanh nghiệp dầu khí lớn và chính quyền cảng trên thế giới đã tham gia vào “Lời kêu gọi hành động vì giảm phát thải vận tải biển”.

Lời kêu gọi do Diễn đàn Kinh tế Thế giới, tổ chức phi lợi nhuận Diễn đàn Hàng hải Quốc tế và các đối tác khác khởi xướng.


Qua đây, các đơn vị và doanh nghiệp kêu gọi ngành vận tải biển toàn cầu cần đạt mục tiêu giảm phát thải vào năm 2050, đồng thời hối thúc chính phủ hành động mạnh mẽ hơn.

Mục tiêu giảm phát thải chỉ có thể đạt được nếu được thực hiện trên quy mô lớn và nhanh chóng qua khung làm việc phù hợp của chính phủ và các cơ quan liên quan trên toàn cầu.

Khoảng 90% hàng hóa thương mại trên thế giới được vận tải qua đường biển. Ngành vận tải biển toàn cầu chiếm gần 3% lượng phát thải CO2 trên thế giới và đang chịu áp lực phải thân thiện môi trường trong tương lai.

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đặt mục tiêu, đến năm 2050 sẽ giảm tổng khí thải nhà kính (GHG) phát sinh từ tàu thuyền xuống 50% so với mức năm 2008.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/hon-150-doanh-nghiep-to-chuc-huong-ung-xanh-hoa-van-tai-bien-192526031.htm#img-lightbox

Hơn 150 doanh nghiệp, tổ chức hưởng ứng “xanh hóa” vận tải biển

  • 16 Thg9

Hơn 150 doanh nghiệp và tổ chức hàng đầu bao gồm các doanh nghiệp dầu khí lớn và chính quyền cảng trên thế giới đã tham gia vào “Lời kêu gọi hành động vì giảm phát thải vận tải biển”.

Lời kêu gọi do Diễn đàn Kinh tế Thế giới, tổ chức phi lợi nhuận Diễn đàn Hàng hải Quốc tế và các đối tác khác khởi xướng.


Qua đây, các đơn vị và doanh nghiệp kêu gọi ngành vận tải biển toàn cầu cần đạt mục tiêu giảm phát thải vào năm 2050, đồng thời hối thúc chính phủ hành động mạnh mẽ hơn.

Mục tiêu giảm phát thải chỉ có thể đạt được nếu được thực hiện trên quy mô lớn và nhanh chóng qua khung làm việc phù hợp của chính phủ và các cơ quan liên quan trên toàn cầu.

Khoảng 90% hàng hóa thương mại trên thế giới được vận tải qua đường biển. Ngành vận tải biển toàn cầu chiếm gần 3% lượng phát thải CO2 trên thế giới và đang chịu áp lực phải thân thiện môi trường trong tương lai.

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đặt mục tiêu, đến năm 2050 sẽ giảm tổng khí thải nhà kính (GHG) phát sinh từ tàu thuyền xuống 50% so với mức năm 2008.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/hon-150-doanh-nghiep-to-chuc-huong-ung-xanh-hoa-van-tai-bien-192526031.htm#img-lightbox

Xem thêm tin tức

C%C3%A1c%20gi%E1%BA%A5y%20t%E1%BB%9D%20c%E1%BA%A7n%20thi%E1%BA%BFt%20khi%20v%E1%BA%ADn%20chuy%E1%BB%83n%20h%C3%A0ng%20h%C3%B3a
Các giấy tờ cần thiết khi vận chuyển hàng hóa
Nếu bạn chưa biết hoặc chỉ mới lần đầu vận chuyển hàng hóa quốc tế hoặc vận chuyển hàng hóa nội địa thì bạn nên đọc kĩ bài này nhé. Có thể nó sẽ giúp bạn tránh được rủi ro khi vận tải hàng hóa Bắc Nam hoặc đi xa.