Mission and Vision - NGUYÊN PHÁT LOGISTICS
Tầm nhìn sứ mệnh

Sứ mệnh: cung cấp cho khách hàng “ Thủ tục nhanh chóng, hiệu quả nhất, chi phí thấp nhất, chất lượng tốt nhât”

Tầm nhìn: Trở thành công ty hàng đầu cung ứng dịch vụ logistics

Gía trị cốt lỗi: Chúng tôi luôn thấu hiệu rằng khách hàng mong đợi chúng tôi cung cấp dịch vụ an toàn, chất lượng, đúng hện và tin cây. Vượt qua mong đợi của khách hàng đem lại sự thành công cho chúng tôi. Mọi hành động và kế hoạch của chúng tôi xuất phát từ nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi luôn giữ cam kết và uy tín của mình.

Partners & Customers